Word Vriend van ons

De exploitatie van een zangkoor is geen sinecure. Cantores Amatores wil de dirigent, muzikaal begeleider, zaalverhuurders en de in te huren musici normaal kunnen betalen. 

Behalve van de contributies van de leden moet het koor het hebben van gemeentelijke en andere subsidies en de bijdragen van sponsoren en vrienden. De sponsoren, dat zijn in de praktijk de bedrijven die adverteren op de paginagrote concertaankondiging in de kranten in het Oostland.

Vriend worden kan iedereen en is een mooie gelegenheid om Cantores Amatores een financieel steuntje in de rug te geven. Vrienden krijgen tweemaal per jaar de speciale VriendenNieuwsbrief en daarnaast nog extra’s afhankelijk van het soort vriend.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

Vriend
€ 25 per jaar € 5,- korting op 1 toegangskaart per jaar
Muzikale vriend € 50,- per jaar 1 vrijkaart per jaar met een voorkeursplaats
Boezemvriend € 100,- per jaar  1 vrijkaart per concert met een voorkeursplaats

Interesse in een financiële vriendschap met ons?

Mail dan naar:  secretariaatcantores@gmail.com